Klasyfikacja skazanych
sobota, 22 stycznia 2011 05:00

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Klasyfikacja skazanych to podział na grupy mający zapewnić właściwe skierowanie skazanych do rodzaju i typu zakładu karnego, systemu odbywania kary. Podział ułatwia również rozmieszczenie więźniów wewnątrz placówki penitencjarnej i ma na celu zapobieganie wzajemnej demoralizacji skazanych, zapewnienie więźniom bezpieczeństwa, stosowanie odpowiednich dla każdej grupy metod i środków oddziaływania.

 

Klasyfikacji skazanych dokonuje się ze względu na (art. 82 § 2 kkw):

 • płeć
 • wiek
 • uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności
 • umyślność lub nieumyślność czynu
 • czas pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności
 • stan zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym stopień uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych
 • stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego
 • rodzaj popełnionego przestępstwa


Podstawą klasyfikacji są badania osobopoznawcze.


Klasyfikację skazanych stanowią również:

 • treść podlegającego wykonaniu orzeczenia
 • uzasadnienie orzeczenia
 • przekazane przez sąd informacje dotyczące osoby skazanego
 • wyciąg z poprzednich akt wykonawczych skazanego
 • orzeczenie psychologiczno – penitencjarne


Organami klasyfikującymi skazanych są:

 • sąd
 • komisja penitencjarna


Sąd wydając wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności może określić w wyroku rodzaj i typ zakładu karnego oraz system terapeutycznego wykonania kary. Zmiana określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu, a także orzeczonego systemu terapeutycznego wykonania kary może być orzeczona tylko przez sąd penitencjarny (art. 74 § 1 kkw).

Grupy i podgrupy klasyfikacyjne

Wg regulaminu wykonania kary pozbawienia wolności - rozdział 8 § 53:

Rodzaje zakładów karnych oznacza się literami

 • dla młodocianych – M
 • dla odbywających karę po raz pierwszy – P
 • dla recydywistów penitencjarnych – R
 • dla odbywających karę aresztu wojskowego – W


Typy zakładów karnych oznacza się cyframi

 • typu zamkniętego – 1
 • typu półotwartego – 2
 • typu otwartego – 3


System wykonania kary oznacza się literami

 • programowanego oddziaływania – p
 • terapeutyczny – t
 • zwykły – z


Skazany który powinien być skierowany do zwykłego systemu odbywania kary ale przez szczególne okoliczności został skierowany do innego systemu (regulaminu wykonania kary pozbawienia wolności § 52.2) - U

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information