Zakłady karne w Polsce (2006)
czwartek, 06 kwietnia 2006 01:00

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Lista Zakładów Karnych (dane na rok 2006). Ogółem jest 85 Zakładów Karnych (na liście jest uwzględniony ZK w Łęczycy zlikwidowany 31.12.2006 r.)
Lp Zakład Karny ilość miejsc typ zakładu
1

ZK Barczewo

549 zamknięty, dla mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
 • oddziałem dla recydywistów
 • oddziałem szpitalnym
 • oddziałem aresztu śledczego
2

ZK Biała Podlaska

278 zamknięty dla recydywistów z oddziałami:
 • dla tymczasowo aresztowanych
 • półotwartym dla recydywistów
 • terapeutycznym dla recydywistów uzależnionych od alkoholu
3

ZK Białystok

303 otwarty i półotwarty dla recydywistów
4

ZK Braniewo

150 zamknięty dla młodocianych i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Przebywają tam również tymczasowo aresztowani pozostający do dyspozycji Sądu Rejonowego w Braniewie
5

ZK Brzeg

dla recydywistów, z oddziałem aresztu śledczego
6

ZK Bydgoszcz-Fordon

605 zamknięty z oddziałami dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, znajdują się tam oddziały:
 • dla tymczasowo aresztowanych,
 • dla młodocianych w zakładzie typu zamkniętego
 • odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie typu półotwartego
 • młodocianych odbywających karę w zakładzie typu półotwartego
 • dla osadzonych niewidomych odbywających karę w systemie terapeutycznym
7

ZK Chełm

707 zamknięty, dla mężczyzn recydywistów i osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz osadzonych chorych na cukrzycę insulinozależną. Zakład posiada oddziały:
 • areszt śledczy dla mężczyzn
 • zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • oddział terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
8

ZK Cieszyn

350 zamknięty dla recydywistów
9

ZK Czarne

1210 zamknięty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałem zakładu karnego typu zamkniętym dla recydywistów,

zamknięty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów, z oddziałami

 • oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów
 • oddziałem aresztu śledczego
 • oddziałem terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
10

ZK Czersk

68 otwarty z oddziałem półotwartym dla wszystkich kategorii skazanych kobiet:
 • młodocianych
 • odbywających karę po raz pierwszy
 • recydywistek

Mogą w nim przebywać także skazani mężczyźni niezbędni do obsługi jednostki.

11

ZK Czerwony Bór

560 zamknięty, przeznaczony jest dla:
 • tymczasowo aresztowanych,
 • odbywający karę po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego
 • młodocianych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego
12

ZK Dębica

561 półotwartego przeznaczona dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałem typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych
13

ZK Garbalin

800 półotwarty, dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałem:
 • terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu
 • dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy
14

ZK Gdańsk-Przeróbka

półotwarty i otwarty dla młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy z oddziałem:
 • terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu
15

ZK Gębarzewo

419 zamknięty przeznaczoną dla dorosłych odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych, z oddziałem:
 • półotwartym
 • aresztem śledczym
16

ZK Głogów

320 półotwarty dla dorosłych recydywistów
17

ZK Głubczyce

325 zamknięty dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
 • areszt śledczy
 • zamknięty dla młodocianych
 • półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy
 • półotwarty dla młodocianych
18

ZK Goleniów

zamknięty, dla mężczyzn recydywistów, z oddziałami:
 • areszt śledczy
 • pólotwarty dla recydywistów

Ponadto przebywać w zakładzie mogą:

 • skierowani do oddziału dla tymczasowo aresztowanych i skazanych zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego poza oddziałem terapeutycznym, zakwalifikowanych jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożona ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu,
 • skazani skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
 • skazani skierowani do oddziału terapeutycznego uzależnionych od alkoholu
 • tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na cukrzyce insulinozależna
19

ZK Gorzów Wlkp.

543 półotwarty dla mężczyzn, dorosłych pierwszy raz odbywających karę oraz młodocianych, z oddziałem aresztu śledczego. Zakładowi podlega Oddział Zewnętrzny w Słońsku, jako zakład karny z oddziałem półotwartym i otwartym dla recydywistów penitencjarnych
20

ZK Grądy Woniecko

225 półotwarty i otwarty dla odbywających karę po raz pierwszy
21

ZK Grodków

91 półotwarty dla recydywistów
22

ZK Grudziądz Nr 1

775 zamknięty z oddziałem półotwartym i areszt śledczy dla kobiet (młodociane, pierwszy raz karane i recydywistki) oraz półotwarty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych.

Funkcjonują tu oddziały

 • oddział ginekologiczno-położniczy
 • szkoła dla skazanych kobiet - Zespół Szkół dla Dorosłych
 • oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet, uzależnionych od alkoholu
 • oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
 • Dom dla Matki i Dziecka.
23

ZK Grudziądz Nr 2

zamknięty o pełnym systemie ochrony dla mężczyzn recydywistów oraz dla tymczasowo aresztowanych
24

ZK Herby

półotwarty dla młodocianych oraz dorosłych odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy
25

ZK Hrubieszów

365 półotwarty, zamknięty, młodociani i odbywający karę po raz pierwszy z oddziałem aresztu śledczego,

mogą tu również odbywać karę skazani niepełnosprawni

26

ZK Iława

904 zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz typu zamkniętego dla młodocianych, z oddziałami:
 • areszt śledczy
 • zamknięty dla odbywających karę po raz pierwszy
 • zamknięty dla młodocianych
 • półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy
 • półotwarty dla młodocianych
 • terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo
 • terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu
27

ZK Jasło

194 półotwarty dla dorosłych odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych z odziałem terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu
28

ZK Jastrzębie Zdrój

półotwarty dla recydywistów, z oddziałami:
 • dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy
 • dla recydywistów uzależnionych od alkoholu
29

ZK Kalisz

195 zamknięty, dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami aresztu śledczego oraz zakładu typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
30

ZK Kamińsk

1266 zamknięty z oddziałem półotwartym
31

ZK Kluczbork

32

ZK Kłodzko

646 zamknięty, dla mężczyzn recydywistów z oddziałami:
 • aresztu śledczego,
 • terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
 • terapeutycznego dla tymczasowo aresztowanych i skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych,
 • półotwartego
33

ZK Koronowo

595 zamknięty dla mężczyzn recydywistów z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego
34

ZK Koszalin

półotwarty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, dla recydywistów penitencjarnych oraz mężczyzn chorych na cukrzyce insulinozależną
35

ZK Koziegłowy

półotwarty z oddziałem otwartym dla recydywistów
36

ZK Kraków – Nowa Huta

217 półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami:
 • aresztu śledczego dla kobiet,
 • oddziału półotwartego dla skazanych kobiet odbywających karę po raz pierwszy, recydywistek i młodocianych,
 • oddziału półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych
37

ZK Krzywaniec

384 oddziały dla kobiet wszystkich rodzajów i typów, dla kobiet tymczasowo aresztowanych, zakład półotwarty i otwarty dla mężczyzn odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
38

ZK Kwidzyn

634 półotwarty z oddziałem otwartym dla mężczyzn, dorosłych recydywistów
39

ZK Lubliniec

225 zamknięty dla kobiet z oddziałami:
 • areszt śledczy
 • terapeutyczny dla osadzonych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
 • dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych
40

ZK Łęczyca

334 zamknięty, dla recydywistów z oddziałami: aresztu śledczego dla mężczyzn oraz oddziałem terapeutycznym dla recydywistów uzależnionych od alkoholu - 31.12.2006 JEDNOSTKA ZLIKWIDOWANA
41

ZK Łowicz

732 zamknięty dla mężczyzn, recydywistów, z oddziałem:
 • aresztu śledczego
 • półotwartego
 • terapeutycznego dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych
42

ZK Łódź Nr 1

półotwarty, dla mężczyzn, recydywistów, z oddziałami:
 • aresztu śledczego
 • zamkniętego
 • półotwartego
 • otwartego dla kobiet
43

ZK Łódź Nr 2

325
(+157 szpital)
zamknięty, dla skazanych mężczyzn, odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W ZK znajduje się szpital i dlatego w jednostce przebywają również kobiety i mężczyźni, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania oraz skazane kobiety i mężczyźni.

Przebywać tu mogą osadzeni wymagający umieszczenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu

44

ZK Łupków

458 półotwarty, dla mężczyzn, recydywistów
45

ZK Malbork

200 zamknięty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
 • aresztu śledczego dla mężczyzn
 • zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych mężczyzn
46

ZK Medyka

245 półotwarty z oddziałem otwartym dla recydywistów
47

ZK Nowogard

722 zamknięty, dla mężczyzn recydywistów z oddziałami:
 • aresztu śledczego
 • zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • terapeutycznego zamkniętego dla osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych dla skazanych młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy
 • Oddział Zewnętrzny w Płotach typu otwartego przeznaczonym dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych oraz odbywających karę aresztu wojskowego
48

ZK Nowy Sącz

388 zamknięty dla recydywistów z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Funkcjonuje tu Zasadnicza Szkoła Zawodowa obecnie o kierunku monter elektronik o 2 letnim cyklu nauczania (liczba objętych nauczaniem wynosi ok. 50 skazanych)
49

ZK Nowy Wiśnicz

403 zamknięty dla recydywistów, z oddziałami:
 • terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu
 • półotwartym dla recydywistów
50

ZK Nysa

zamknięty, dla odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami:
 • zamkniętym dla odbywających karę po raz pierwszy
 • zamkniętym dla młodocianych
 • półotwartym dla odbywających karę po raz pierwszy
 • półotwartym dla młodocianych

Mogą tu przebywać chorzy na cukrzycę insulinozależną

51

ZK Oleśnica

166 zamknięty, dla odbywających pierwszy raz karę oraz dla skazanych młodocianych, oraz na oddziale terapeutycznym skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzeni umysłowo oraz od 01.01.2006 r. skazani za przestępstwo popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych
52

ZK Opole

otwarty dla mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych
53

ZK Pińczów

515 zamknięty, dla mężczyzn, z aresztem śledczym
54

ZK Płock

zamknięty, dla recydywistów, z oddziałami:
 • półotwarty
 • dla tymczasowo aresztowanych
 • terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Jest to jednostka o najwyższym stopniu zabezpieczenia - mogą tu przebywać wszystkie kategorie więźniów

55

ZK Potulice

1446 zamknięty, dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, kobiet i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu w oddziałach hepatologicznym oraz gruźliczym i chorób płuc, tymczasowo aresztowanych i skazanych chorych na cukrzyce insulinozależną

z oddziałami:

 • areszt śledczy dla mężczyzn
 • zamknięty dla młodocianych
 • dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
 • dział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu
56

ZK Przemyśl

206 zamknięty, dla odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami: aresztu śledczego oraz oddziałem dla młodocianych, posiada jedną celę przystosowaną do wykonywania kary wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenia społeczne albo poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu
57

ZK Racibórz

717 zamknięty, dla recydywistów z oddziałami:
 • dla tymczasowo aresztowanych
 • skazanych i tymczasowo aresztowanych zakwalifikowanych do tzw. "niebezpiecznych"
 • dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
58

ZK Rawicz

836 dla dorosłych, pierwszy raz karanych i skazanych młodocianych, z oddziałem:
 • aresztu śledczego dla mężczyzn
 • oddziałem terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz dla skazanych sprawców przestępstw, których podłożem było zaburzenie preferencji seksualnych
 • oddziałem terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych
59

ZK Rzeszów Załęże

1000 zamknięty, dla recydywistów z oddziałami:
 • dla odbywających karę po raz pierwszy
 • dla tymczasowo aresztowanych,
 • terapeutyczne dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
 • terapeutyczne dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych
 • dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki.
 • ośrodek diagnostyczny
60

ZK Siedlce

61

ZK Sieradz

776 zamknięty z odziałem półotwartym dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałem:
 • aresztu śledczego
 • terapeutycznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonymi umysłowo
62

ZK Stare Borne

177, OZ Opatówek: 134 półotwarty dla recydywistów. W skład Zakładu Karnego wchodzi OZ Opatówek
63

ZK Stargard Szczeciński

zamknięty przeznaczony dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami:
 • aresztu śledczego,
 • zamkniętego dla młodocianych,
 • półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
 • półotwartego dla młodocianych
64

ZK Strzelce Opolskie Nr 1

65

ZK Strzelce Opolskie Nr 2

604 zamknięty dla dorosłych mężczyzn, recydywistów, z oddziałami:
 • dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn,
 • terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.
66

ZK Strzelin

600 zamknięty, dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
 • zamkniętego dla młodocianych,
 • półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • półotwartego dla młodocianych
67

ZK Szczecinek

213 dla karanych po raz pierwszy, z aresztem śledczym oraz oddziałem dla młodocianych mężczyzn
68

ZK Sztum

1041 zamknięty dla mężczyzn recydywistów z oddziałami:
 • aresztu śledczego dla tymczasowo aresztowanych,
 • połotwarty
 • dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub bezpieczeństwa zakładu
 • terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
70

ZK Tarnów

701 zamknięty, o pełnym systemie ochrony, dla mężczyzn, skazanych dorosłych odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami:
 • dla młodocianych i tymczasowo aresztowanych
 • dla osadzonych „niebezpiecznych”

Mogą tu przebywać osadzeni chorzy na cukrzycę insulinozależną

69

ZK Tarnów Mościce

369 półotwarty z oddziałem typu otwartego, dla mężczyzn, recydywistów
71

ZK Trzebinia

238 półotwarty z oddziałem otwartym dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych
72

ZK Uherce

634 półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy i skazanych młodocianych
73

ZK Wadowice

309 zamknięty, dla mężczyzn recydywistów, posiadający oddział dla tymczasowo aresztowanych
74

ZK Warszawa-Białołęka

469 zamknięty dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
 • aresztu śledczego,
 • typu zamkniętego dla młodocianych
 • typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
75

ZK Wierzchowo

632 zamknięty, dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych
76

ZK Włocławek

988 zamknięty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
 • aresztu śledczego,
 • zamknięty dla młodocianych,
 • półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy,
 • półotwarty dla młodocianych,
 • dla osadzonych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu,
 • terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych
77

ZK Włodawa

505 zamknięty dla recydywistów z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych i dwoma oddziałami dla recydywistów odbywających karę w zakładzie typu półotwartego
78

ZK Wojkowice

638 półotwarty i otwarty dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z oddziałami:
 • półotwarty dla młodocianych
 • otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • otwartego dla młodocianych
79

ZK Wołów

1043 zamknięty, dla mężczyzn, recydywistów, z oddziałami:
 • zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • półotwartego dla recydywistów
80

ZK Wrocław Nr 1

1187 zamknięty, dla odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami:
 • aresztu śledczego dla mężczyzn
 • aresztu śledczego dla kobiet
 • terapeutycznego dla mężczyzn uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i od alkoholu
 • zamkniętego dla młodocianych
 • półotwartego dla dorosłych mężczyzn
81

ZK Wrocław Nr 2

623 półotwarty i otwarty dla mężczyzn recydywistów
82

ZK Wronki

1443 zamknięty dla recydywistów, z oddziałami: * dla osób tymczasowo aresztowanych oraz
 • półotwarty
 • terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeni umysłowo , a także uzależnieniem od alkoholu albo innych środków odurzających lub substancji psychotropowych
83

ZK Zabrze

półotwarty, dla mężczyzn recydywistów z oddziałem typu otwartego dla recydywistów penitencjarnych
84

ZK Zamość

494 zamknięty, dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, w tym młodocianych, funkcjonuje tu również oddział:
 • półotwarty
 • dla tymczasowo aresztowanych
 • dwa oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu, z których jeden przeznaczony jest dla skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego zamkniętego, a drugi dla skazanych zakładu półotwartego
85

ZK Zaręba Górna

444 półotwarty, dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami :
 • zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy
 • zamkniętego dla młodocianych
 • półotwartego dla młodocianych
86

ZK Żytkowice

półotwarty dla mężczyzn, recydywistów
 
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information