Typy zakładów karnych
sobota, 30 grudnia 2006 03:02

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Art. 70 KKW - zakłady karne mogą być organizowane jako: zakłady karne typu zamkniętego, zakłady karne typu półotwartego, zakłady karne typu otwartego.

 

Zakłady karne typu zamkniętego (art. 90 KKW ).

W zakładach tych obowiązuje najmniejsza swoboda skazanych w zakresie kontaktu ze światem zewnętrznym, a także w zakresie wzajemnych kontaktów z osobami pozbawionymi wolności.

1. Cele mieszkalne skazanych mogą być otwarte w porze dziennej przez określony czas, jeżeli względy bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie.

2. Skazani mogą być zatrudniani poza zakładem karnym w pełnym systemie konwojowania.

3. Zajęcia kulturalno - oświatowe oraz sportowe oraz nauczanie organizuje się w obrębie zakładu karnego.

4. Ruch skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się w sposób zorganizowany i pod dozorem.

5. Skazani mogą korzystać z własnej bielizny i obuwia, a za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego także z odzieży.

6. Skazani mogą korzystać z 2 widzeń w miesiącu, a za zgoda dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo.

7. Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego.

8. Rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego.

9. Korespondencja skazanych podlega cenzurze administracji zakładu karnego.

 

Zakład karny typu półotwartego (art. 91 KKW).

W zakładach tych zakres uprawnień skazanych w dziedzinie kontaktów ze światem zewnętrznym oraz kontaktów między skazanymi jest znacznie szerszy niż w zakładzie karnym typu zamkniętego;

1. Cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w porze dziennej, natomiast w porze nocnej mogą być zamknięte.

2. Skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojenta.

3. Skazani mogą brać udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu karnego grupowych zajęciach kulturalno - oświatowych lub sportowych.

4. Skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym.

5. Skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia.

6. Skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego, nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres nie przekraczający 14 dni w roku.

7. Skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgoda dyrektora zakładu karnego mogą być połączone.

8. Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego.

9. Korespondencja skazanych może podlegać cenzurze administracji zakładu karnego.

10. Rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego.

 

Zakład karny typu otwartego (art. 92 KKW).

Celem odbywania kary pozbawienia wolności jest: stopniowe ułatwianie skazanym powrotu do warunków wolnościowych. Organizacja pobytu w tym zakładzie jest w największym stopniu upodobniona do życia na wolności. Pobyt w tej jednostce jest ważnym etapem w drodze reintegracji społecznej skazanego.

1. Cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę

2. Skazanych zatrudnia się przede wszystkim poza terenem zakładu karnego, bez konwojenta, na pojedynczych stanowiskach pracy

3. Skazanym można zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego

4. Skazani mogą brać udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu karnego grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych

5. Skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym

6. Skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny, obuwia

7. Skazani mogą otrzymywać z depozytu z.k. pieniądze pozostające do ich dyspozycji

8. Skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego, nie częściej niż raz w miesiącu, łącznie na okres nie przekraczający 28 dni w roku

9. Skazany może korzystać z nieograniczonej liczby widzeń

10. Korespondencja skazanych nie podlega cenzurze administracji z.k.

11. Rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli administracji z.k.

12. Skazanym w miarę możliwości stwarza się warunki do przygotowywania dodatkowych posiłków we własnym zakresie

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information