Pozycje książkowe - resocjalizacja
środa, 13 grudnia 2006 03:00

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Artykuł zawiera spis książek przydatnych przy poznawaniu zagadnień dotyczących resocjalizacji

 

 1. Bartkowicz Zdzisław, Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. - Wyd. 2., Agencja Wydawniczo - Handlowa Antoni Dudek, Lublin 2001
 2. Borowski Ryszard, Wysocki Dariusz: Instytucje wychowania resocjalizującego, Novum, Płock 2001
 3. Frączek Adam, Zumkley Horst (pod red.) Socjalizacja a agresja, Instytut Psychologii PAN: Wyższa Szkoła Pedag. Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1993
 4. Gaś Zbigniew B., Pomoc psychologiczna młodzieży, Warszawa: WSiP, 1995
 5. Hołyst Brunon: Problemy młodego pokolenia: studium z zakresu profilaktyki społecznej, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1991
 6. Iwański Zbigniew St.: Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej, Wydaw. Nauk. Novum, Płock 2003
 7. Konpoczyński Marek, Twórcza resocjalizacja: wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. - cop. 1996
 8. Kozaczuk Franciszek, Urban Bronisław (pod red.) Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży,  Wyd. 2. , Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 2001
 9. Kozaczuk Franciszek: Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego: analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych, Wyd. 2, Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2005
 10. Lipkowski Otton: Resocjalizacja. - Wyd. 2. WSiP, Warszawa 1980
 11. Makowski Aleksander: Socjalizacja reedukacyjna wychowanków trudnych, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1985
 12. Malinowski Ludwik, Stochmiałka Jerzy (pod red.) Młodzież i pedagodzy w procesie rewalidacji i resocjalizacji, Warszawa 1992
 13. Pospiszyl Kazimierz, Konflikty młodzieży z otoczeniem: psychologiczna analiza procesu wykolejania się nieletnich, Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, Warszawa 1970
 14. Pospiszyl Kazimierz, Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydaw. Akadem. "Żak", Warszawa 1998
 15. Pospiszyl Kazimierz (pod red.) Resocjalizacja nieletnich: doświadczenia i koncepcje, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990
 16. Rybczyńska Dorota (pod red.) Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, Oficyna Wydaw. Impuls, Kraków 2003
 17. Sakowicz Tadeusz, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji), Impuls, Kraków 2006
 18. Sołtysiak Teresa, Sudar - Malukiewicz Jolanta (pod red.) Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003
 19. Stankowski Adam: Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie: przyczyny, profilaktyka, Katowice 1991
 20. Urban Bronisław (pod red.) Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków 2001
 21. Urban Bronisław, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków 2000
 22. Węgliński Andrzej, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna, Wydaw. UMCS, Lublin 2000
 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information