Definicja pokrzywdzonego
czwartek, 22 grudnia 2011 22:48

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Dlaczego w ogóle poruszam kwestię pokrzywdzonego? Dlatego, że jak się okaże po w rozwinięciu definicji pokrzywdzonego, pokrzywdzonym może być nie tylko sam pokrzywdzony, a tym bardziej w sprawie pokrzywdzonego nie musi występować sam pokrzywdzony.

 

Wątpliwości związane z tym czy jesteśmy pokrzywdzonymi czy nie może rozwiązać w wielu przypadkach kancelaria adwokacka, bądź po prostu adwokat. Pierwsze zapisy dotyczące definicji pokrzywdzonego w polskim postępowaniu karnym pojawiły się w kodeksie prawa karnego w 1928 roku, który stanowił, iż "za pokrzywdzonego uważa się osobę, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone".

 

Niestety powyższe określenie pokrzywdzonego spotkało się z krytyką w środowisku prawniczym. Niestety uregulowano ją dopiero w 1997 roku i obowiązuje ona do dnia dzisiejszego.
Definicja ta, brzmi następująco:

  • pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo
  • pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej

 

Z powyższych definicji wynika, że pokrzywdzonym możemy również uznać zakład ubezpieczeń w zakresie w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia, tak więc sama perspektywa pokrycia szkody nadaje zakładowi ubezpieczeń status pokrzywdzonego chociaż pokrzywdzonym nie jest.

 

Co jeśli pokrzywdzony umarł?
Wówczas prawa, które przysługują pokrzywdzonemu, mogą wykonywać osoby najbliższe jakimi są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W razie braku lub nieujawnienia osoby najbliższej – prokurator działając z urzędu.

 

Trzeba uznać, że określenie pokrzywdzonego w polskim procesie karnym uregulowane w k.p.k. z 1997 roku ujęte jest bardzo szeroko i swym zasięgiem obejmuje znaczny krąg podmiotów mogących wystąpić w roli pokrzywdzonego.

 

Jak już wspominałem we wstępie, gdy nie jesteśmy pewni czy zostaliśmy pokrzywdzeni udajmy się do kancelarii prawnej by zaczerpnąć języka.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information