Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych
poniedziałek, 07 września 2009 11:41

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Pracownika tymczasowego zatrudnia agencja pracy tymczasowej. Podstawą takiego zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

 

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzona praca:

 • praca szczególnie niebezpieczna w myśl przepisów art. 237 § 5 K.p
 • na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest pracownik, który uczestniczy w strajku
 • na stanowisku pracy na którym, w okresie ostatnich trzech miesięcy przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego, zatrudniony był pracownik z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.


Umowę z pracownikiem tymczasowym zawiera się na piśmie, powinna ona zawierać:

 • rodzaj pracy, który powierzy się pracownikowi tymczasowemu
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy, powierzonej pracownikowi tymczasowemu
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej
 • wymiar czasu pracy
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej

 

Ponadto pracodawca zatrudniający pracownika tymczasowego informuje na piśmie agencje pracy tymczasowej o:

 1. Wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy zatrudniającego pracownika tymczasowego.
 2. Warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.


Stosunek pracy który zawierają między sobą pracownik tymczasowy i agencja pracy tymczasowej powinien zawierać:

 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • datę zawarcia umowy
 • wskazywać pracodawcę u którego będzie zatrudniony pracownik tymczasowy
 • wskazywać ustalony okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, który zatrudnia pracownika tymczasowego
 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz zatrudniającego go pracodawcy, w szczególności wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowejW umowie o pracę, która zawarta jest na czas określony, może być zawarte porozumienie między pracodawcą, a pracownikiem tymczasowym, że umową może być rozwiązana przez każdą ze stron:

 • za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
 • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

 

Jeżeli umowa o prace nie zostanie zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu na piśmie:

 • rodzaj zawartej umowy i warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.Obowiązki pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy wykonując swoją prace ma takie same obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u pracodawcy u którego wykonuje prace tymczasową. A więc wykonuje swoja pracę sumiennie, starannie, stosuje się do poleceń przełożonych., które dotyczą jego pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę.

 

Pracownik tymczasowy przestrzega w szczególności:

 • ustalony w zakładzie pracy czas pracy
 • przestrzega regulamin i ustalony porządek w zakładzie pracy
 • stosuje się do przepisów, zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych
 • tajemnicy, która jest określona w odrębnych przepisach niż Kodeks Pracy
 • przestrzega zasad współżycia społecznego, które obowiązują u zatrudniającego go pracodawcy
 • dba o mienie i dobro zatrudniającego go pracodawcy
 • zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie zaszkodziło by pracodawcyUprawnienia pracownika tymczasowego:

 • pracownik tymczasowy powinien być traktowany na równi z innymi pracownikami, których zatrudnia pracodawca, jeżeli chodzi o warunki pracy i warunki zatrudnienia
 • pracownik tymczasowy ma prawo do szkoleń podnoszących jego kwalifikacje zawodowe, jeżeli zatrudniony jest u danego pracodawcy dłużej niż 6 tygodni
 • pracownikowi tymczasowemu przysługują dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc w którym jest do dyspozycji jednego pracodawcy lub więcej niż jednego pracodawcy. Urlop nie przysługuje za okres wykorzystany u innego pracodawcy, który przysługiwał mu na podstawie odrębnych przepisów
 • pracownik tymczasowy ma prawo do korzystania z pakietu socjalnego na takich samych zasadach jak pracownicy, których zatrudnia pracodawca
 • prawo do odszkodowań

 

Arkadiusz Czapla

Prawo pracy - Prawo pracy, artykuły. porady, ciekawostki.
Książki audio
do słuchania dla każdego. Bajki, biznes, lektury, języki obce w formacie mp3...
Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information