Od wynagrodzenia za posiedzenia zarządu można nie płacić składek
środa, 23 czerwca 2010 10:22

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Od sierpnia 2009 r. zostałem powołany w skład zarządu spółki z o. o. Jednocześnie zawarłem ze spółką umowę o pracę na stanowisku głównego księgowego. W umowie o pracę zostały w sposób szczegółowy określono moje pracownicze prawa i obowiązki, które nie obejmowały reprezentacji i prowadzenia spraw spółki. Umowa o pracę nie zobowiązywała mnie również do udziału w posiedzeniach zarządu. Niedawno Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę przyznającą członkom zarządu wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu. Zatem, czy przyznane mi z tego tytułu wynagrodzenie będzie oskładkowane?

 

Nie. Z chwilą powołania w skład zarządu pomiędzy czytelnikiem a spółką powstał stosunek organizacyjny obejmujący pełnienie funkcji organu osoby prawnej. Samo to powołanie daje już legitymację do prowadzenia spraw spółki (por. art. 208 § 2 kodeksu spółek handlowych - w przypadku spółek z o. o.). Nie powoduje ono jednak automatycznie powstania stosunku pracy czy też stosunku zlecenia. W praktyce jednak często - tak jak ma to miejsce w przypadku czytelnika - między spółką a członkiem zarządu zawierana jest umowa o pracę lub umowa zlecenia.To z kolei powoduje, że o prawach i obowiązkach pracowniczych członka zarządu decyduje treść stosunku pracy. A wszystkie wypłaty, które w jego ramach są realizowane będą oskładkowane. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy stanowi bowiem przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Tak przewiduje § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Oskładkowane będą więc również wypłacane członkom zarządu - zwykle na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników - wynagrodzenia za udział w posiedzeniach zarządu. Będą one bowiem przychodem osiąganym w związku z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy (wyrok SN z 10 stycznia 2006 r., I UK 121/05; OSNP 2006/23-24/364).W odmienny sposób będzie się jednak kształtowała sytuacja czytelnika, który obok organizacyjnego stosunku na pełnienie funkcji członka zarządu, ma nawiązany stosunek pracy ze spółką na stanowisku głównego księgowego. Jak wynika z pytania, z zawartej umowy o pracę nie wynikają żadne obowiązki zastrzeżone przez kodeks spółek handlowych dla członków zarządu, jak również nie został na czytelnika nałożony obowiązek udziału w posiedzeniach zarządu. Z tego też powodu przysługujące wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu nie będzie wchodziło do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zatem nie będzie oskładkowane.Podstawa prawna- § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

 

Tomasz Broniszewski
szkolenia z prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa handlowego - t.broniszewski@op.pl

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information