Renta rodzinna przysługuje na studiach doktoranckich
środa, 21 lipca 2010 10:18

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Od lipca 2005 r. mam przyznane prawo do renty rodzinnej. W czerwcu 2009 r. zakończyłem studia zdanym egzaminem magisterskim. Od października 2009 r. podjąłem studia doktoranckie, a 25 rok życia ukończę dopiero w dniu 20 czerwca 2010 r. Zatem, czy wbrew stanowisku ZUS, od października 2009 r. nadal przysługuje mi prawo do renty rodzinnej?

 

Tak. Prawo do renty rodzinnej przysługuje dziecku do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia. Rozróżnienie pomiędzy studiami wyższymi i doktoranckimi wynika wprost z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która stwierdza, że studia doktoranckie stanowią inną niż studia wyższe formę kształcenia przeznaczoną dla osób posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Wynika z tego, że studia doktoranckie służą pogłębieniu wiedzy zdobytej na jednolitych studiach magisterskich i uzyskaniu wyższych kwalifikacji. Natomiast celem renty rodzinnej jest dostarczenie środków utrzymania dzieciom, które wskutek nauki w szkole nie wykonują pracy.Nie może budzić wątpliwości, iż studia doktoranckie są nauką w szkole w rozumieniu art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227). Dlatego też w przypadku ich podjęcia absolwent szkoły wyższej zachowuje prawo do renty rodzinnej, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 września 2000 r., sygn. II UKN 699/99; OSNP 2002/5/127).Czytelnik studia magisterskie ukończył w czerwcu 2009 r. i od października 2009 r. podjął naukę na studiach doktoranckich. W tym przypadku ZUS był zobowiązany przyznać mu prawo do renty rodzinnej do ukończenia 25 roku życia.Podstawa prawna - art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).- art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.).

 

Tomasz Broniszewski
szkolenia z prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa handlowego - t.broniszewski@op.pl

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information