Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców (BHP)
środa, 23 lutego 2011 09:58

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Pracodawca kierujący pracownikami jest obowiązany: organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, a w szczególności: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień decyzji i zarządzeń wydanych przez organy nadzoru nad warunkiem pracy, zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.Pracodawca rozpoczynający działalność jest zobowiązany w ciągu 14 dni zawiadomić na piśmie inspektora pracy oraz inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemna informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełniania wymagań wynikających z przepisów BHP, dotyczących danej dziedziny działalności.Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information