Prawa i obowiązki pracownika
piątek, 23 lipca 2010 09:52

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Bezpieczeństwo i higiena pracy są to podstawowe czynniki, które decydują o pomyślnym rozwoju każdej działalności gospodarczej, a także wpływają na prawa i obowiązki pracownika.

 

Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika albo, gdy wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik musi zawiadomić o tym niezwłocznie przełożonego. W takich wypadkach za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia z miejsca pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla niego lub innych osób. Wykaz tych prac ustala rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Przyjmuje się, że w tych przypadkach pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.Z uprawnień do powstrzymywania się od pracy nie mogą korzystać (w obu przypadkach) pracownicy, których obowiązkiem jest ratowanie życia ludzkiego i mienia.Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp, a w szczególności musi on:

  • znać przepisy i zasady bhp.
  • szkolić się i poddawać egzaminom.
  • wykonywać pracę w zasadzie z przepisami i zasadami bhp oraz dotyczącymi ich poleceniami przełożonych.
  • dbać o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz ład i porządek w miejscu pracy.
  • stosować środki ochrony zbiorowej, indywidualnej, odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem.
  • poddawać się badaniom lekarskim.
  • zawiadamiać o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej.
  • ostrzegać o grożącym niebezpieczeństwie.
  • współdziałać z pracodawcą w zakresie bhp.

 

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information