Pozycje książkowe - przydatne przy opracowywaniu pracy dotyczącej więziennictwa
wtorek, 18 listopada 2003 15:56

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Artykuł zawiera spis książek przydatnych przy poznawaniu zagadnień dotyczących więziennictwa.

 

 1. Adamczak W., Jędrzejak K., Kuźma Z., Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 1998.
 2. Andrejew I., Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, PWN, Warszawa 1988,
 3. Andrejew I., Rozpoznanie zmian przestępstwa, PWN, Warszawa 1984,
 4. Arson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Serce i umysł, Zysk i S - ka  Wydawnictwo s.c., Poznań 1997,
 5. Benedyczak S., Jędrzejak K., Nowak B., Szczepaniak P., Urbańska I., Wprowadzenie do metodyki Pracy penitencjarnej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 1994,
 6. Benedyczak S., Jędrzejak K., Nowak B., Szczepaniak P., Urbańska I., Wprowadzenie do metodyki Pracy penitencjarnej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 1994.
 7. Bożyczko Z., Przestępstwo i życie, Ossolineum, Wrocław 1972,
 8. Bugajski Z., Więzienioznawstwo, Rawicz 1925,
 9. Ciosek M., Izolacja więzienna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993,
 10. Dudek U., Jędrzejak K., Kaczmarek A., Stodolski W., Materiały pomocnicze do nauczania kryminologii, Centralny Ośrodek Szkolenia Kadry Więziennej, Kalisz 1993.
 11. Dukaczewski E. J., (przy współpracy P. Martynka) „Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje”, redakcja naukowa K. Pospiszyl, Warszawa 1990
 12. Czapów C., Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa 1978,
 13. Eckhardt A., Autoagresja, WAB, Warszawa 1998,
 14. Farrington K., Historia kar i tortur, ELIPSA, Warszawa 1997,
 15. Fidecki S., Musidłowski R., Społeczne rady penitencjarne, „Biuletyn Sądowy 1985, nr 34,
 16. Garmada L., Samouszkodzenia ciała, PWN, Warszawa 1970,
 17. Goodman N., Wstęp do socjologii, Zysk i S – ka Wydawnictwo, Poznań 1997.
 18. Gromadzki W.,  Konwojowanie osadzonych, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz, 1993
 19. Gross Jan T., Revolution from Abroad. The Sowiet Conquest of Polands Western Ukraine and Western Belorusia, Princenton, 1988.
 20. Hołyst B., Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne, Warszawa 1981,
 21. Hołyst B., Problemy współczesnej penitencjarystyki w świecie, Warszawa 1984,
 22. Kolarczyk T., Psychologia penitencjarna, Warszawa 1980,
 23. Kosewski M., Agresywni przestępcy, PWN, Warszawa 1977,
 24. Kossecki J., Tajniki sterowania ludźmi, KAW, Warszawa 1983,
 25. Korecki J., Polska Bibliografia Penitencjarna. Rok 1990,  Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz, 1991,
 26. Korecka G., Korecki J., Polska Bibliografia Penitencjarna. Rok 1990, Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz1993,
 27. Kowalczuk R., Sieczyński T., Psychologia i socjologia pracy, WSiP, Warszawa 1984,
 28. Kowalewski S., Przełożony - podwładny, PWE, 1984,
 29. Kwaśniewski  J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa 1983,
 30. Le Bon G., Psychologia tłumu, BKP PWN, Warszawa 1986
 31. Lernell L., Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej. Problemy kryminologiczne i penologiczne, Warszawa 1978,
 32. Lewandowski M., Po wyroku, PWN, Warszawa 1971,
 33. Lewicki A., Psychologia kliniczna, Warszawa 1969
 34. Lisieweicz P., Lwowski Katyń, "Dziennik Śląski", 7 - 9 VII 95.
 35. Lubelski M. J., Droga do przestępstwa, PWN, Warszawa 1985,
 36. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994,
 37. Malec J., poglądy społeczeństwa polskiego na przestępczość, Warszawa 1980,
 38. Milewski S.,W świecie występku i zbrodni, KiW, Warszawa 1996,
 39. Moczydłowski P., Rzepliński A., Protesty zbiorowe w zakładach karnych, Warszawa 1982
 40. Moczydłowski P., Drugie życie więzienia, PWN, Warszawa 1991,
 41. Nowak B., Pedagogika penitencjarna, Warszawa 1980,
 42. Nawój J., Wypalenie zawodowe, patrz: Forum Penitencjarne, nr 2, 1998,
 43. Obuchoski K., Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1992,
 44. Ołdak J. S., Samodestrukcja osadzonych jako jeden z najczęstszych nadzwyczajnych wypadków - na przykładzie aresztu śledczego w Warszawie - Białołęce, pr, mgr Zakładu Kryminologii ASW, 1982 patrz: Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny, nr 18, 1990/91
 45. Pawela S., Kodeks karny wykonawczy, WZPP, Warszawa 1999,
 46. Pawlak K.,  Więziennictwo Polskie w latach 1918-1939, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 1995,
 47. Pawlak K., Za kratami więzień i drutami obozów, Zarys Więziennictwa w Polsce, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 1997.
 48. Pospiszyl K., „Resocjalizacja”, Warszawa 1998
 49. Poznaniak W., Zaburzenia w uspołecznieniu przestępców, Poznań 1982,
 50. Rzepliński A., Szymanowski T., Doświadczenia i perspektywy systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa 1987,
 51. Stępniak K. Słownik tajemnych gwar przestępczych, PULS, Londyn 1993,
 52. Szacki J., Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975,
 53. Szymanowski T., Powrót skazanych do społeczeństwa, Warszawa 1989,
 54. Śliwowski J., Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa 1982,
 55. Świda H., Świda W., Młodociani przestępcy w więzieniu, PWN, Warszawa  1961,
 56. Waligóra B., Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej, UAM, Poznań 1974,
 57. Wernik R., Zbrodnia, która czeka na karę, "Dziennik Polski", Londyn, 26 II 88.
 58. Wierzbicki P., „Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości”, praca zbiorowa pod redakcją Adama Krukowskiego, PWN 1979, s. 248
 59. Wojtasik L., Psychologia propagandy politycznej, PWN, Warszawa 1986,
 60. Wrona S., Negatywne przejawy podkultury więziennej - środki i sposoby przeciwdziałania, CZZK, Warszawa 1975,
 61. Uszkiewicz L., Zarys psychiatrii sądowej, Warszawa 1979,
 62. Zimbardo G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Warszawa 1994.
 63. Materiały z sesji naukowej w 55. rocznicę ewakuacji więźniów NKWD w głąb ZSRR, IPN, OKBZPNP - Łódź 1996.
 64. Wywiad z prof. W. Kuleszą, dyrektorem GKSZPNP, Biuletyn IPN Nr 2/2001 s. II i n.
 
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information