Przybyliński Sławomir „Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej”
czwartek, 18 stycznia 2007 01:50

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


Autor opisuje podkulturę więzienną. Dzieli ją na „grypsujących”, „niegrypsujących” i „cweli”. Ten ukryty nurt ma destruktywny wpływ na proces resocjalizacji, a cały tajemny „więzienny kodeks” usytuowany jest w opozycji do procesu naprawy człowieka – więźnia. Zakłady karne to nie tylko osoby osadzone i personel pilnujący, to także wiele sytuacji wpływających na świat znajdujący się za murem. W związku z tym istnieje potrzeba ukazywania relacji i zjawisk istniejących w środowisku więziennym. Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2007, ISBN 978-83-7308-915-0.

 

Przybyliński Sławomir

Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej

Format B5, Objętość 276 stron

Wydawca: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2007

ISBN 978-83-7308-915-0

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP


Rozdział 1

PODKULTURA WIĘZIENNA – ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA

 • Zależność podkultury od kultury dominującej
 • „Podkultura więzienna”– pochodzenie i wyjaśnienie terminologii
 • „Podkultura” – problemy definicyjne
 • Etiologia podkultury więziennej
 • Podział i charakterystyka grup nieformalnych w zakładzie karnym
 • Hierarchiczny układ władzy w więziennej grupie nieformalnej
 • Struktura populacji „grypsujących”
 • Przywództwo w „drugim życiu”


Rozdział 2

SPECYFIKA POPULACJI WIĘŹNIÓW MŁODOCIANYCH

 • Skazani młodociani w świetle obecnych uregulowań prawnych
 • Polskie unormowania prawne dotyczące młodocianych
 • Mechanizmy łączenia się skazanych z podkulturą więzienną
 • Relacje między grupami osób młodocianych w sytuacji wyizolowania
 • Stosunki interpersonalne na styku więzień „grypsujący” – „niegrypsujący”
 • Problematyka osadzania więźniów w celach mieszkalnych „jednorodnych” – „mieszanych”


Rozdział 3

POZAFORMALNE PRAWIDŁOWOŚCI REGULUJĄCE IZOLOWANE ŻYCIE SKAZANYCH

 • System wartości i norm – niejawny kodeks postępowania więźniów
 • Pozaformalne „prawo” więzienne
 • Wartości nadrzędne skazanych uwikłanych w podkulturę
 • Normy zachowania osób „grypsujących”
 • Środki zabezpieczające funkcjonowanie społeczności „grypsującej”
 • Sankcje chroniące nieformalne przepisy postępowania
 • Wykluczenie ze środowiska „grypsujących”


Rozdział 4

TRANSPOZYCJA W OBRĘBIE „DRUGIEGO NURTU WIĘZIENIA”

 • Transformacja ustrojowa w Polsce a zmiany w obrazie podkultury więziennej
 • Współczesny wizerunek podkultury na tle przemian społecznych
 • Wpływ pieniądza na układ wartości i norm podkulturowych
 • Egzemplifikacja zacierania się różnic wynikających z podkultury – „ziomkostwa”
 • Przeludnienie jednostek penitencjarnych i wynikające z tego implikacje
 • Zorganizowana przestępczość a „drugie życie”
 • Narkotyki i leki psychotropowe w zakładzie karnym
 • Podkultura więzienna a resocjalizacja


Rozdział 5

UJEMNE KONSEKWENCJE IZOLACJI WIĘZIENNEJ

 • Odizolowanie jako sytuacja trudna
 • Więzienie i jego niecodzienne uwarunkowania
 • Zjawisko deprywacji potrzeb
 • Przeciążenia i utrudnienia jako elementy cechujące zakład penitencjarny
 • Zakład karny jako instytucja konfliktogenna
 • Sposoby przezwyciężenia więziennej sytuacji trudnej
 • Funkcjonalna natura podkultury więziennej

 

Rozdział 6

WIELOASPEKTOWOŚĆ ZABURZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH U OSÓB INKARCEROWANYCH

 • Zaburzenia psychiczne jako efekt uwięzienia
 • Izolacja więzienna i jej wpływ na zdrowie psychiczne skazanych
 • Zaburzenia emocjonalne następstwem izolacji penitencjarnej
 • Choroby psychiczne u osób skazanych na karę pozbawienia wolności
 • Nerwice determinantem uwięzienia
 • Zaburzenia w sferze seksualnej więźniów

 

Rozdział 7

SPOŁECZNOŚĆ FUNKCJONARIUSZY WIĘZIENNYCH

 • Służba więzienna – zasady organizacyjne
 • Umundurowanie i dystynkcje więzienników
 • Zakres kompetencji personelu więziennego
 • Etyka zawodowa kadry penitencjarnej
 • Personel penitencjarny w świetle polskich i międzynarodowych uregulowań legislacyjnych


Rozdział 8

SPECYFIKA PRACY PERSONELU PENITENCJARNEGO

 • Zakład karny jako skupisko dwóch społeczności
 • Bipolarna populacja więzienna – personel i więźniowie
 • Relacje funkcjonariusz – skazany
 • Środowisko więzienne jako źródło stresu zawodowego
 • Stres w pracy penitencjarysty
 • Funkcjonowanie w sytuacji stresu
 • Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy więziennych
 • Elementy patologii instytucji penitencjarnej

 

Rozdział 9

PERCEPCJA PODKULTURY WIĘZIENNEJ – SYNTEZA BADAŃ WŁASNYCH

 • Wprowadzenie
 • Dane socjodemograficzne badanej dwuczłonowej społeczności więziennej
 • Dane socjodemograficzne skazanych
 • Dane socjodemograficzne personelu penitencjarnego
 • Przynależność podkulturowa diagnozowanych skazanych młodocianych a ich percepcja istotnych elementów środowiska penitencjarnego
 • Pochodzenie społeczne, wcześniejsza karalność i miejsce odbywania kary przez więźniów a ich ocena istotnych elementów uwięzienia
 • Pozycja zawodowa diagnozowanego personelu więziennego a jego percepcja istotnych elementów środowiska penitencjarnego
 • Pochodzenie społeczne, staż pracy i miejsce pracy funkcjonariuszy służby więziennej a ich ocena istotnych elementów uwięzienia


ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

 
Zobacz też:
© 2002-2011 Serwis więziennictwo, resocjalizacja i przestępczość - www.agb.waw.pl/cms
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej....

Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information