Menu witryny

Kierunki kształcenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 listopada 2011 13:31

Wydział Humanistyczny

 

Filologia Polska

- studia pierwszego stopnia

specjalność:

- nauczycielska z elementami logopedii,

- filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego,

- filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka włoskiego,

- filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka rosyjskiego.

 

- studia drugiego stopnia

specjalność:

- nauczycielska z wiedzą o społeczeństwie.

 

Studia podyplomowe:

- Język polski w szkołach ponadpodstawowych,

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

- Logopedia.

 

Historia

studia pierwszego stopnia

specjalność:

- nauczycielska

 

studia drugiego stopnia

specjalność:

- nauczycielska z wiedzą o społeczeństwie

 

Studia podyplomowe:

- Wiedza o społeczeństwie,

- Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

 

Od 01.10.2011 r. kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Wydział Pedagogiczny

 

Pedagogika

- studia pierwszego stopnia

specjalność:

- pedagogika pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej,

- pedagogika pracy socjalnej i doradztwo zawodowe,

 

- studia drugiego stopnia

specjalność:

- pedagogika sądowo-penitencjarna,

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe,

 

- studia pierwszego i drugiego stopnia

specjalność:

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

- pedagogika społeczna z animacją środowiskową,

- pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna,

- pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne,

 

Studia podyplomowe:

- Pedagogika przedszkolna i terapia pedagogiczna z elementami logopedii,

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii,

- Pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna z elementami logopedii,

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

- Oligofrenopedagogika z logoterapią,

- Organizacja i zarządzanie oświatą,

- Specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej,

- Przygotowanie pedagogiczne.

 

Uwaga!!

Studia II stopnia - magisterskie - 2 letnie organizowane są dla:

- absolwentów kierunku "pedagogika"

- absolwentów kierunków pokrewnych - społecznych i humanistycznych (obowiązek zdania dodatkowych egzaminów i odbycia uzupełniającej praktyki pedagogicznej)

- absolwentów innych studiów I stopnia (zwiększona liczba godzin zajęć teoretycznych, praktyk zawodowych i pedagogicznych)

Autorski program MWSH-P.

 

Wydział Zarządzania i Marketingu

 

Zarządzanie

- studia pierwszego stopnia

Specjalność:

- zarządzanie przedsiębiorstwem,

- rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,

- zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego,

- systemy informatyczne zarządzania.

 

Studia podyplomowe:

- Dla nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej.